Szkolenia

        W ramach naszej działalności oferujemy szkolenia w zakresie podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, kontroli podatkowej oraz przepisów proceduralnych.

        Zawiłość i zmienność polskiego systemu podatkowego wymaga stałej aktualizacji wiedzy w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Nasz zespół realizuje kompleksowe szkolenia specjalistyczne obejmujące zarówno bieżące zmiany w materialnym prawie podatkowym, jak i szczegółową analizę przepisów proceduralnych regulujących tryb postępowania organów podatkowych w konkretnych sprawach. Prowadzimy szkolenia w oparciu o wiedzę i posiadane doświadczenie praktyczne.